194. Gerontološka tribina: "Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti u gerijatrijskih bolesnika", 30. rujna 2014.

Centar za geronotologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba ima čast pozvati Vas na 194. Gerontološku tribinu s temom "Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti u gerijatrijskih bolesnika". 194. Gerontološka tribina održat će 30. rujna 2014. godine (utorak) u 13,00 sati u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska c. 16, Zagreb. Predavači su akademkinja Vida Demarin i prof. dr. sc. Ninoslav Mimica.

 

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta boduju 194. Gerontološku tribinu.