Analize patvorenosti meda

Obzirom na učestale upite građana, novinara, pčelara, distributera pčelinjih proizvoda, ali i inspekcijiskih službi o prisutnosti patvorina meda na tržištu Republike Hrvatske, postoji potreba za kvalitetnom i sveobuhvatnom analizom uzoraka s tržišta. 

Većini spomenutih interesenata poznata je činjenica da postojećom legislativom i propisanim parametrima nije uvijek sa sigurnošću moguće utvrditi da li je med patvorina ili nije (često se radi o djelomičnim patvorinama), gdje je med zamijenjen u potpunosti ili u određenom postotku s visokofruktoznim sirupom različitog botaničkog podrijetla. Treba napomenuti da je u posljednje vrijeme povećana trgovina u EU medom iz različitih kontinenata, a kako je problem patvorina prisutan globalno, i u regiji, Europskoj Uniji i ostatku Svijeta, niti Hrvatska nije izuzetak.

Stoga na domaćem tržištu postoji potreba za nabavom suvremene sofisticirane analitičke opreme koja je u mnogim zemljama već standard te koja će moći potvrditi patvorine na razini do samo 7% dodatka sirupa. U tu svrhu, odlukom Uprave Zavoda, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju dobila je zeleno svjetlo za nabavku uređaja za izotopnu analizu sastojaka meda (metoda omjera izotopa stabilnih masa).

Do toga trenutka, Zavod je potpisao dva međunarodna ugovora o suradnji, s njemačkim institutom Intertek Food Services GmbH, koji je mnogim pčelarima i distributerima dobro poznat kao relevantan za patvorine meda i koji je do sada dosta analizirao hrvatski med. Isto tako, ugovor o suradnji potpisan je i s Rikilt Institutom iz Nizozemske, koji provodi analize za potrebe službenih kontrola te čiji su stručnjaci poznati u EU po naprednim istraživačkim pothvatima u ispitivanju kvalitete i autentičnosti hrane, naročito po pitanju meda.

Dakle u situacijama kada se postojećim metodama (većinom akreditiranima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007) neće moći sa sigurnošću utvrditi autentičnost meda, prema potrebi bit će kontaktirani vanjski suradnici do uspostave vlastite metode.

15. srpnja 2014. Zavod je od strane Ministarstva poljoprivrede dobio službenu Odluku o određivanju laboratorija za uvrđivanje patvorenosti meda, a koja je objavljena i na Web-stranici Ministarstva zdravlja u djelu koji se odnosi na službene i referentne laboratorije za hranu i hranu za životinje.

Nadamo se da će nakon spomenutih novosti napraviti reda na tržištu meda te da će domaći i strani kupci moći uživati u jedinstvenom sastavu prirodnog hrvatskog uniflornog i multiflornog meda, koji su prerađivale jedino – pčele.

 

Što su izotopi i što se smatra stabilnim izotopima?

Izotopi su bilo koji od dva ili više oblika kemijskog elementa koji imaju isti broj protona u jezgri (odnosno isti atomski broj), ali imaju različit broj neutrona u jezgri (različite atomske težine). Stabilni izotopi su kemijski izotopi koji nisu radioaktivni, to jest oni se ne raspadaju spontano s vremenom. Postoji 275 izotopa od 81 stabilnog elementa, a poznato je više od 800 radioaktivnih izotopa. Svaki element ima poznate izotopske oblike i izotopi jednog elementa posjeduju gotovo identična svojstva.

Spojevi izrađeni od elemenata poput ugljika, vodika, dušika i kisika u pravilu sadrže različite postotke svakog elementa izotopa. Specifični odnosi diktiraju uvjete povezane s formiranjem spoja, uključujući i biokemijske procese specifične za vrstu te zemljopisno podrijetlo koji daju jedinstven otisak prsta na svakom elementu (prirodni barkod).

Uređaj koji može mjeriti i kvantificirati stabilne omjere izotopa s velikom preciznošću, može "pročitati" biokemijske procese kodirane u uzorku. Nabrojane su neke od bezbrojnih koristi od podataka stabilnih izotopa:

Kisikovi i vodikovi izotopi iz vode
Identificiranje izvora vode
Praćenje hrane ka svom mjestu proizvodnje i otkrivanje krivotvorenja (patvorine)
Identificiranje uvjeta rasta biljnih sustava
Istraživanje povijesti klimatskih događaja analiza ledenih jezgri
Razumijevanje protoka vode podrijetlom od oceana

Izotopi ugljika
Razumijevanje razmjene ugljika između atmosfere i ekosustava, poput oceana, tla i biljaka
Praćenje ugljika prema zemljopisnom vezivanju
Provjera podrijetla hrane i izvornosti
Utvrđivanje izvora ugljika u otopljenim karbonatima
Prepoznavanje i raspodjela izvora emisija metana

Izotopi dušika
Prepoznatljivost N2O izvora proizvodnje podrijetlom od nitrifikacije i denitirkifikacije, na temelju izotopomera
Prepoznavanje i raspodjela izvora emisije N2O
Razumijevanje kako se dušik razmjenjuje između atmosfere i ekosustava, kao što su oceani, tlo i biljke
Poznavanje putova otopljenog dušika u vodenim sustavima

dr. sc. Dario Lasić, dipl. ing.
Voditelj Laboratorija za kemijske analize hrane