Dan otvorenih vrata laboratorija Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju