Tribina "Zdravlje i sigurnost hrane": Kosher standard - jučer, danas, sutra, 4. studeni 2015.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i Židovska vjerska zajednica „Bet Israel“ u Hrvatskoj sa zadovoljstvom Vas pozivaju na tribinu "Zdravlje i sigurnost hrane": Kosher standard - jučer, danas, sutra, koja će se održati 4. studenog 2015. godine u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska c. 16.

Sukladno važećim zakonskim propisima u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj, subjekti u poslovanju s hranom trebaju ispuniti propisane zahtjeve vezane uz sigurnost hrane, a Kosher standard može činiti jednu od mogućih nadogradnji na postojeće zahtjeve. Kosher hrana znači hrana pogodna za ljudsku prehranu u skladu sa židovskim zakonima. Kosher hrana mora biti ovjerena, odnosno mora imati certifikat.

Kotizacija za sudjelovanje se ne naplaćuje, a ispunjenu prijavnicu je potrebno poslati na adresu elektoničke pošte mirko.kelava@stampar.hrProgram i prijavnicu moguće je preuzeti u pdf formatu.