Ekološka karta Grada Zagreba

Ekološka karta Grada Zagreba

Ekološka karta Grada Zagreba pruža uvid u rezultate analiza svih odrednica u urbanom okolišu (zraka, vode, tla) kroz user-friendly sučelje. Transparentan uvid u rezultate monitoriga – zdrav urbani okoliš za zdrave građane.