Farmakoepidemiološka tribina: "Hipertenzija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti", 10. rujna 2014.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati Vas na tribinu pod nazivom "Hipertenzija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti" koja će se održati u Velikoj dvorani Zavoda, Mirogojska cesta 16, u srijedu 10. rujna 2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Predavači će biti Josipa Josipović, dr. med. i doc. dr. sc. Draško Pavlović, prim. dr. med. iz Zavoda za nefrologiju Klinike za unutarnje bolesti, KBC Sestre milosrdnice.