Gerontološko-javnozdravstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Trakošćan, 28. rujna 2018.