Kakvoća zraka u gradu Zagrebu

 Dnevne vrijednosti za razdoblje 01.02.2018. - 19.02.2018.

 

 

Napomena:

Od 05.02.2018. do 12.02.2018. analizatori NO/NO2/NOx i O3 bili su na redovnom godišnjem servisu i umjeravanju.

Satne koncentracije onečišćujućih tvari mjerenih na postaji Mirogojska cesta 16

  

  

  

 

Indeks kvalitete zraka  

 

O INDEKSU KVALITETE ZRAKA
  • Indeks kvalitete zraka sastoji se od pet razina različitog obojenja u rasponu od 0 (vrlo nisko) do >100 (vrlo visoko) i relativna je mjera onečišćenja zraka. Niže vrijednosti (razine) indeksa označavaju čišći zrak.
  • Vrijednost indeksa ovisi o koncentracijama šest onečišćujućih tvari: dušikovog dioksida (NO2), sumporovog dioksida (SO2), ozona (O3), lebdećih čestica PM10 i PM2.5 te ugljikovog monoksida (CO) sukladno Europskom Common Air Quality Index-u (CAQI).
  • Za svaku onečišćujuću tvar indeks se računa na temelju izmjerene, satne koncentracije. Ukupni indeks je najveći indeks neke onečišćujuće tvari u određenom trenutku, na pojedinoj postaji za mjerenje kvalitete zraka.