Konferencija Windays18 Technology – uspješno predstavljen projekt Ekološka karta Grada Zagreba

Drugog dana konferencije WinDays18 Technology predstavljen je novi projekt Grada Zagreba „Ekološka karta Grada Zagreba“ u okviru Studije slučaja - Microsoft Azure platforme. 

S obzirom na to da kvaliteta životnog okoliša u današnje vrijeme postaje jedna od ključnih tema u održivom razvoju gradova upravo Ekološka karta Grada Zagreba predstavlja jedinstvenu platformu koja omogućuje praćenje ekoloških čimbenika kao što su kvaliteta zraka, vode, tla, razina alergene peludi te niza meteoroloških parametara na jednostavan i prihvatljiv način. Ekološka karta je Smart City rješenje koje primjenjuje IoT i cloud tehnologije za prikupljanje i kartografski prikaz ekoloških čimbenika u stvarnom vremenu uz korištenje UX/UI dizajna. 

Projekt je realiziran zahvaljujući suradnji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ureda za zdravstvo, Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba i Stručne službe gradonačelnika. 

Još jednom zahvaljujemo našim izvođačima rješenja IN2 i Fornax-u te organizatorima Microsoft Hrvatska na pozivu za sudjelovanje na Konferenciji.

Pripremila: dr. sc. Ivana Hrga, dipl. ing., voditeljica Odjela za životni i radni okoliš, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju