Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2019./2020.

Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2019./2020.

(razdoblje do 12.1.2020.)

Na području grada Zagreba prve prijave ovosezonske gripe bilježimo u studenom te je tako do 12.1.2020. prijavljen ukupno 901 slučaj oboljenja od gripe.

Ove sezone porast broja prijavljenih slučajeva gripe pojavljuje se nešto ranije u odnosu na dinamiku  pojavljivanja gripe u prošloj sezoni 2018./2019. (Graf 2)

Prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu, u dosadašnjem tijeku ovogodišnje sezone, u izolatima uzoraka prevladava virus gripe tipa A (podjednaka zastupljenost podtipa A/H1N1/ i A/H3N2/) uz porast udjela izolata pozitivnih na virus gripe tipa B.

gripa

Graf 1. Tjedno kretanje gripe u gradu Zagrebu (sezona 2019./2020.)

Graf 2. Usporeba tjednog kretanja gripe u gradu Zagrebu (sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.)

Incidencija gripe najveća je u dobnim skupinama predškolske i školske djece. (Graf 3.) 

gripa

Graf 3. Incidencija gripe po dobnim skupinama u gradu Zagrebu (sezona 2019./2020.)

 

Iako je sezona gripe u tijeku još uvijek se moguće cijepiti te tako smanjiti rizik od oboljenja i pojave komplikacija od ove potencijalno ozbiljne bolesti. Cijepljenje protiv gripe moguće je obaviti u Cjepnoj ambulanti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

 

Pripremio: Kruno Sokol, dr.med., specijalist epidemiolog, Služba za epidemiologiju