Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2017./2018.

Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2017./2018.

(razdoblje listopad 2017. – 15.04.2018.)

Ovogodišnja sezona gripe u RH započela je u studenom 2017. godine iako se prvi slučajevi bilježe već u mjesecu listopadu. Na području grada Zagreba do 15.04.2018. prijavljeno je ukupno 11711 slučaja oboljenja od gripe što čini 18% ukupno prijavljenih slučajeva gripe u RH.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu u ovoj sezoni cirkuliraju virusi gripe tipa B (B-Victoria, B-Yamagata) i tipa A (H3N2, H1N1). U 15. tjednu 2018. godine među pozitivnim izolatima analiziranih uzoraka 95% čine virusi gripe tipa A (44% A/H1N1/; 56% A/H3N2/) dok se preostali izolati odnose na tip B virusa (100% Yamagata linija).

 

 

Graf 1. Tjedno kretanje gripe u gradu Zagrebu u sezoni 2017./2018.

 

Najveća incidencija gripe je u dobnim skupinama predškolske i školske djece. (Graf.2)

Graf 2. Incidencija gripe po dobnim skupinama u gradu Zagrebu (sezona 2017./2018.)

Pripremio: Kruno Sokol, dr.med., specijalist epidemiolog, Služba za epidemiologiju