Međunarodni dan starijih, 1. listopada 2015. – „Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje“

Glavna Skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba Rezolucijom 45/106 od 14. prosinca 1990. ističući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg pučanstva. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a „Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj“ upućuje na osiguranje aktivnog zdravog i produktivnog starenja. Na Ministarskoj konferenciji o starenju (Beč rujan, 2012.), prihvaćena je Deklaracija o osiguravanju društva primjerenog osobama svih životnih dobi - promicanjem kvalitete života i aktivnog zdravog starenja. Prihvatile su je države članice Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), okupljene na Konferenciji kojom se potvrđuje cilj za provedbu Strategije regionalne implementacije Međunarodnog plana aktivnosti vezanih uz aktivno zdravo starenje (definiranog u Madridu još 2002. godine). Pozitivne politike država članica UN-a podržavaju Međunarodni plan aktivnosti vezanih uz aktivno zdravo starenje, uključujući i Hrvatsku koja je članica s visokim udjelom od 17,7 % starijih od 65 godina po popisnoj 2011. godini, a što je u suglasju s hrvatskom Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. do 2020. godine. Prema Ministarskoj deklaraciji o aktivnom starenju u cilju poticanja i promicanja provedbe UNECE RIS/MIPAA-a, u trećem implementacijskom ciklusu (2013. - 2017.) izražena je odlučnost UN-a u provedbi ostvarenja sljedeg cilja - potiče se produljivanje radnoga vijeka, a radnu sposobnost održava:

 • Promicanje i podržavanje zdravih načina života, duševnog zdravlja i blagostanja, prevencijom, geroprofilaktičnim mjerama i kontrolom nezaraznih bolesti i osiguravanjem sigurnih i zdravih uvjeta rada, što uključuje mjere kojima se teži uravnotežiti profesionalni život i profesionalno okruženje za cijeloga trajanja radnoga vijeka.

 • Postizanje viših stopa zaposlenosti muškaraca i žena starije životne dobi kroz odgovarajuće poticaje vezane uz sustav oporezivanja i sustav socijalne sigurnosti, otvaranje radnih mjesta prilagođenih ovoj dobnoj skupini, fleksibilne rasporede radnoga vremena, informiranje, programe obuke i obnavljanja znanja i vještina prilagođenih dobi te mjere zbrinjavanja starijih osoba poduzete u javnome i privatnom sektoru.

 • Kreiranje politika tržišta rada utemeljenih na znanstvenim dokazima, u okviru kojih je prepoznato da politike zapošljavanja mladih i starijih osoba moraju biti komplementarne i na dobrobit sviju. Valja promicati pozitivne stavove prema starijim zaposlenicima i boriti se protiv diskriminacije prema dobi na tržištu rada.

 • Iznalaženjem fleksibilnijih načina umirovljenja i poticanjem duljeg ostanka u aktivnom radnom statusu sukladno potrebama i težnjama pojedinca.

 • Provođenjem reformi mirovinskoga sustava u cilju prilagođavanja produljenju životnoga vijeka i rastućem broju starijih osoba koje rade „na crno“, potičući pritom, shodno prilikama, produljenje zdravoga radnoga vijeka i održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost, promičući održivost i primjerenost mirovinskoga sustava kako u javnom, tako i u privatnom sektoru te osiguravajući posvemašnju pokrivenost ovakvim sustavima.

 • Promicanje uloge starijih djelatnika kao prenositelja vještina, znanja i iskustva na mlađe djelatnike, u cilju zadržavanja radnog mjesta i razvoja djelatnosti.
   

Odabrana gerontološko javnozdravstvena događanja povodom Međunarodnog dana starijih osoba
 

 • Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u Hrvatskoj i gerontološkom edukacijom interdisciplinarnog tima stručnjaka različitog profila u skrbi za starije održavanjem 199. Gerontološke tribine u utorak, 29. rujna od 13,00 do 14,30 sati u prostorima Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.

 • 12. Gerontološki tulum tradicionalno će se održati u četvrtak, 1. listopada na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac) s početkom u 10,00 sati. Na Gerontološkom tulumu starije osobe primjerima dobre prakse prikazat će rezultate svoje radno-okupacijske aktivnosti iz Gerontoloških centara - izvan institucijske skrbi za starije, bogat kulturno-zabavni i rekreativni program, a istovremeno će biti postavljena 32 štanda na kojima će predstavnici domova za starije osobe, udruga umirovljenika, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Zaklade “Zajednički put” prezentirati svoje programske aktivnosti I usluge namijenjene osobama starije životne dobi.

 • Gerontološki simpozij: „Zdravstveni prioriteti u brizi za osobe starije životne dobi“ održat će se 5. listopada u Opatiji u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.

Nužno je osigurati životni okoliš, koji se može prilagoditi kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navode se odabrana načela UN-a o skrbi za starije osobe, UN-a (rezoluciju 46/91), koja imperativno zahtijeva njihovu primjenu u misiji osiguranja unapređenja zaštite zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti starijih i poboljšanje kvalitete njihovog življenja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navode se odabrana načela UN-a o skrbi za starije osobe, koja imperativno zahtijeva njihovu primjenu u misiji osiguranja unapređenja zaštite zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti starijih te poboljšanje kvalitete njihovog življenja, a odnose se na  odabrana načela UN-a za starije: NEOVISNOST I UČINKOVITOST SKRBI ZA STARIJE dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša i kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć; pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak; mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o odlasku u mirovinu, ovisno o funkcionalnoj sposobnosti zaposlenika te specifičnostima zanimanja kao i o zahtjevu poslodavca,  osiguranjem produljenja radnog vijeka; pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obrazovanja za stjecanje različitih novih vještina i znanja; osiguranje i zadržavanje starije osobe što je duže moguće u vlastitom domu uz razvijanje izvan institucijske skrbi za starije, po evaluiranim zdravstvenim potrebama bolesnih starijih osoba nužno je osigurati  gerontološku i gerijatrijsku zdravstvenu zaštitu, a time i gerijatrijsku zdravstvenu njegu; osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih. 

Svjetska zdravstvena organizacija u "Brazilskoj deklaraciji o aktivnom zdravom starenju", strategijski koncept aktivnog, zdravog starenja postavlja u kontekst održivog razvoja. Zaštita zdravlja starijih osoba glavni je pokazatelj napretka ili propusta za zaštitu zdravlja cjelokupnog pučanstva.

Centar za zdravstvenu gerontologiju – Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih