Mladi i mentalno zdravlje – Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posvećen je temi „Mladi i mentalno zdravlje“, a uz vodeći slogan „Značaj mentalnoga zdravlja – govorimo o uključivanju“, i to posebno mladih oboljelih od mentalnih bolesti u svakodnevni život, s naglaskom na sprečavanje nastanka mentalnih poremećaja. Ujedinjeni narodi (UN) definiraju mlade kao dobnu skupinu između 15 i 24 godina, koji čine jednu šestinu stanovništva, a mnogi od tih mladih žive u zemljama u razvoju. U Hrvatskoj je udio mladi u dobi od 15 do 29 godina oko 20,5% ukupnog stanovništva.

Mentalno, duševno ili psihičko zdravlje sastavni je dio općega zdravlja pojedinca, ali i zajednice, te čini preduvjet za optimalno funkcioniranje pojedinca, obitelji, zajednica i društva. Aktivnost promocije podrazumijeva kreiranje promotivnih programa s ciljem povećanja svijesti o važnosti očuvanja mentalnoga zdravlja te izradu i provođenje Anti-stigma programa čiji rezultati trebaju biti promjena negativnih stavova prema oboljelima od psihičkih bolesti i rješavanje poteškoća oko uključivanja bolesnika u život zajednice kako bi što bolje funkcionirali u obitelji, društvu i na radnome mjestu. Ujedno bi temeljno načelo zaštite mentalnoga zdravlja trebalo biti sprečavanje diskriminacije osoba s psihičkim poremećajima u odnosu na osobe s tjelesnim poremećajima kao i očuvanje njihove autonomnosti. Razne preventivne aktivnosti značajno doprinose unapređenju mentalnoga zdravlja mladih – promicanje zdravoga stila života, poboljšanje mentalnih i tjelesnih aktivnosti, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, izbjegavanje pušenja i konzumacije alkohola i droga, rano otkrivanje i liječenje kroničnih nezaraznih bolesti. Socijalna potpora kao i dobre obiteljske interakcije povoljno djeluju na mlade, ali su i protektivni čimbenik u zaštiti mentalnoga zdravlja. Preventivni programi obuhvaćaju edukaciju građanstva, obrazovno djelovanje od vrtića, škole, radnih organizacija, lokalne zajednice, promicanje „ekološke duhovne svijesti“ te osvješćivanje populacije o važnosti očuvanja mentalnoga zdravlja. Prevencija mentalnoga zdravlja učinkovita je i u konačnici mnogo jeftinija, a tu je izuzetno važna uloga medija i nevladinih udruga.

Međunarodni dan mladih ujedno je i poziv na akciju mladima, kao i drugim dionicima diljem svijeta, na razvijanje i uključivanje u partnerstvo s mladima i za mlade s ciljem izgradnje boljega svijeta. Obilježavanjem Međunarodnoga dana mladih pruža se prilika za jačanje mehanizama partnerstva s mladima na različite načine – suradnja država, civilnoga društva, privatnoga sektora, akademske zajednice, i to posebno u područjima zapošljavanja, poduzetništva, političke uključenosti, zaštite zdravlja, prava i obrazovanja i dr. Događaji kojima se obilježava Međunarodni dan mladih prilika je za međunarodnu zajednicu i UN da pokaže svoje opredjeljenje za mlade ljude, energiju, maštu i inicijativu mladih te njihov ključni doprinos jačanju mira i razvoja u svijetu. Diljem svijeta održati će se proslave s ciljem isticanja mogućnosti i izazova zaštite mentalnoga zdravlja mladih, tribine, humanitarne akcije, kulturna i sportska događanja te druge manifestacije.

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih predloženo je 1991. godine od strane mladih koji su se okupili u Beču, tijekom održavanja prve sjednice Svjetskoga foruma mladih UN-a. Za vrijeme Druge svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade 1998. godine donesena je Rezolucija o proglašenju 12. kolovoza kao Međunarodnoga dana mladih. Preporuka je usvojena 1999. godine od strane Opće skupštine UN-a, a Međunarodni dan mladih je prvi put obilježen 2000. godine.

Marija Škes, mag. educ. reh.
voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života
marija.skes@stampar.hr