Održan prvi Okrugli stol „Kontrola ekoloških proizvoda od polja do stola“ u sklopu projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane

Zagreb, 14. ožujka – U Hrvatskoj se svake godine bilježi rast broja ekoloških proizvođača, ali i površina pod ekološkom proizvodnjom, zbog čega je iznimno važno provoditi pravilnu i vjerodostojnu kontrolu takvih proizvoda. Također, svjedočimo sve većem „eko-pokretu“ stanovništva koje naglašava značaj potrebe za izvornim načinom prehrane. Ekološka proizvodnja svakako je pretpostavka većeg jamstva za kvalitetniji i zdravstveno sigurniji proizvod, a sami proces certificiranja stvara veće povjerenje potrošača. Upravo su to neki od zaključaka sudionika Okruglog stola „Kontrola ekoloških proizvoda od polja do stola“ kojim je još jednom potvrđena važnost kontinuirane kontrole ekoloških proizvoda te osiguravanje što bolje kvalitete potrošačima. 

Za monitoring hrane na prisustvo pesticida u RH zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Ministarstvom zdravstva, koji provode analizu sukladno zahtjevima EU te rezultate šalju Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), koja ih potom verificira i odobrava. 
Posebno je istaknuto kako Republika Hrvatska ima kvalitetno uspostavljen sustav certificiranja ekoloških proizvoda putem Certifikacijskih tijela. Analize na prisutnost pesticida provode neovisni službeni laboratoriji, a u slučaju potrebe za potvrdom rezultata dobivenih analizom pesticida iz voća, povrća i žitarica nadležan je Referentni laboratorij za pesticide Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Laboratoriji koji analiziraju pesticide u hrani, tlu i vodi trebali bi biti akreditirani prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 i biti u mogućnosti analizirati minimalno 400 aktivnih supstanci pesticida kako bi sa sigurnošću mogli ocijeniti radi li se o ekološki proizvedenoj hrani netretiranoj pesticidima.
„Dobivanje certifikata za određeni proizvod garancija je da je cjelokupni proizvodni proces kontroliran, uključujući fazu proizvodnje, prerade, čuvanja i deklariranja. U Hrvatskoj je i dalje najveći dio proizvoda iz konvencionalnog uzgoja, ali se broj ekoloških proizvođača svake godine povećava. Ta činjenica pokazuje da naši poljoprivrednici prepoznaju važnost ekološke proizvodnje, ali i veću mogućnost prodaje takvih proizvoda na europskom tržištu. Naša dužnost je da im omogućimo što bolju analizu proizvoda te pomognemo u postizanju jače konkurentnosti hrvatskih proizvođača hrane, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva Centra za sigurnost i kvalitetu hrane“, istaknuo je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
Osim toga, stručnjaci su istaknuli kako je zamjetna sve veća potražnja za ekološkim proizvodima, ali i nužnost proširenja proizvodnog asortimana, kao i sve veći interes za okrupnjavanjem ekološke poljoprivredne proizvodnje te pojednostavljivanje pojedinih zakonskih procedura i postupaka implementacije ekološke poljoprivrede, a sve u svrhu olakšavanja plasmana i konkurentnosti hrvatskih eko proizvođača na EU tržištu.
 
Okrugli stol održan je u sklopu projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, kojeg provode NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, zajedno s partnerom Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekt Centra za sigurnost i kvalitetu hrane je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija''. Ukupna vrijednost projekta je 63.873.759,00 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 61.303.629,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2022. godine.