Uspješno održan seminar „Zdravlje i sigurnost hrane: HALAL kvaliteta“

U Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ 29. rujna održan je seminar „HALAL kvaliteta“ u suradnji s Islamskom zajednicom Republike Hrvatske, unutar koje djeluje Centar za certifikaciju HALAL kvalitete. Prilikom otvaranja seminara prisutne je pozdravio dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Pojam HALAL-a i HALAL kvalitetu predstavio je Nedim Omerović, mag. teolog, a mr. sc. Edina Mešić prezentirala je certifikaciju HALAL-a u Hrvatskoj. Tijekom izlaganja je s teološkog, socijalnog, ekonomskog te prehrambenog aspekta, na vrlo razumljiv i stručan način, polaznicima je približen pojam HALAL kvalitete, kao i prednosti koje njegovom primjenom mogu pridonijeti zdravlju i poslovanju subjekata koji ga primjenjuju.

Na kraju predavanja u završnoj riječi, uz zahvalu predavačima i polaznicima, seminar je zaključio voditelj Odjela za sustave sigurnosti hrane prof. dr. sc. Branko Kolarić, konstatirajući kako postoji čitav niz područja u kojima Islamska zajednica u Republici Hrvatskoj i Zavod mogu ostvariti kvalitetnu suradnju te poslovnim partnerima pomoći u unaprijeđenju razine usluga.

Seminar je bodovan od strane Hrvatske komore zdravstvenih radnika u skladu sa Pravilnikom.

Članak pripremio: Ivan Škes, dipl. san. ing., voditelj Odsjeka za HACCP, Odjel za sigurnosti hrane