Odjel za promicanje zdravlja

 • Voditeljica Odjela:
 • Ana Puljak, dr. med., spec. jav. zdr.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 175
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 013
 • E-mail:
 • ana.puljak@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Aktivnosti Odjela za promicanje zdravlja usmjerene su na primarnu prevenciju bolesti i unaprjeđenje zdravlja opće populacije, populacijskih skupina i pojedinaca. Djelatnost Odjela za promicanje zdravlja temelji se na Planu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u gradu Zagrebu za razdoblje 2011. do 2014. godine, odnosno drugim relevantnim i aktualnim strateškim dokumentima, kao i strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

U Odjelu se provode mjere promicanja zdravlja kroz rad s djecom i mladima, vulnerabilnim skupinama i profesionalno definiranom populacijom. Odjel svoje aktivnosti provodi i djelovanjem na životne navike: prehranu, tjelesnu aktivnost, higijenske navike, navike u profesionalnom okruženju, djelovanjem na rizične čimbenike zdravlja: debljinu, tjelesnu neaktivnost, pušenje, stres, neučinkovito komuniciranje u  odnosima (u obitelji, partnerskim odnosima, školi, profesionalnom okruženju), ovisničko ponašanje, spolno neodgovorno ponašanje, profesionalne rizike te djelovanjem na čimbenike socijalnog okoliša: stanovanje, radne uvjete i uvjete obrazovanja. Mjere promicanja zdravlja u okruženju (obitelj, zajednica, vrtić, škole, radna mjesta) provode se radom u manjim skupinama (radionice), individualnim savjetovanjem te radom u većim skupinama (predavanja).

Provodimo poslove informiranja, prosvjećivanja, edukacije i osposobljavanja populacije s ciljem unaprjeđenja i očuvanja zdravlja. Mjere promicanja zdravlja provodi informiranjem i edukacijom populacije kroz sudjelovanje u TV i radio emisijama, putem tiska, internetske stranice i časopisa Nastavnog zavoda te kroz stručna predavanja i radionice (za opću populaciju, ciljne skupine i stručnjake iz pojedinih područja). Poslovi i programi promicanja zdravlja provode se na osnovu definiranih javnozdravstvenih prioriteta. 

 

Što možete očekivati od nas?

 • Informiranje građana grada Zagreba o provođenju javnozdravstvenih programa vezanih uz promicanje zdravlja.

 • Praćenje Kalendara zdravlja - obilježavanje dana posvećenih specifičnim javnozdravstvenim problemima, karakteristikama bolesti, javnozdravstvenom značaju, stigmi koja je vezana uz bolesnika i bolest, događanjima vezanim uz aktualnu zdravstvenu temu, pravima bolesnika. 

 • Objavljivanje članaka u „Javnozdravstvenom kutku“ - preporuke o načinima prepoznavanja  rizičnih čimbenika koji ugrožavaju zdravlje i o zdravstvenom ponašanju kojim možemo unaprijediti zdravlje i spriječiti pojavu bolesti.

 • U rubrici „Knjigom do zdravlja“- preporuka odgovarajućih knjiga koje nam mogu pomoći u savladavanju određenih životnih teškoća, psihički teškim ili „prijelaznim“ životnim razdobljima, savladavanju životnih „uloga“, komunikaciji s djecom.

 • Prikaz edukativnih materijala vezanih uz javnozdravstvene teme.

 • WEB savjetovalište – putem kojeg nam možete postavljati pitanja vezana uz unaprjeđenje zdravlja (prehrana, tjelesna aktivnost, psihičko zdravlje, rehabilitacija).

 • Informacije o našoj suradnji s udrugama civilnog društva.