Odjel za zajedničke i potvrdne analitičke metode

 • Voditelj Odjela:
 • dr. sc. Marinko Petrović, dipl. ing. kem. teh.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 242
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • marinko.petrovic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Odjel za zajedničke i potvrdne analitičke metode uključuje četiri laboratorija: Laboratorij za tekućinsku kromatografiju i spektrometriju masa, Laboratorij za plinsku kromatografiju i spektrometriju masa, Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa, te Referentni laboratorij za mikotoksine u hrani i hrani za životinje, a djelatnost je najviše vezana uz poslove i suradnju s ostalim odjelima Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju. Pri tome su uglavnom primjenjivana ispitivanja vezana uz provjeru zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe u skladu s odgovarajućim pravilnicima, a također provedena su i brojna ispitivanja vezana uz otpadne vode, te uz tlo i otpad, posebice vezano uz Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima.

U suradnji s ostalim odjelima Službe, Odjel za zajedničke analitičke tehnike uspješno je sudjelovao u poredbenim međulaboratorijskim ispitivanjima na međunarodnoj razini organiziranim od strane IFA (Austrija), AquaCheck (Ujedinjeno Kraljevstvo) i FAPAS (Ujedinjeno Kraljevstvo), a također uspješno je proveo postupke akreditacije za brojne vrlo složene analitičke metode, zbog čega se objektivno svrstava među najkvalitetnije u svom djelokrugu, ne samo među zavodima za javno zdravstvo u Hrvatskoj, nego i šire.

Svi Laboratoriji u Odjelu provode postupke, pripremaju dokumentaciju i ostale poslove vezane uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.