Organigram

organigram_1
Organigram Zdravstveno-stručno-nastavnih djelatnosti

Organigram djelatnosti potpore

Uprava

Upravno vijeće

Grad Zagreb