sanitarne iskaznice

Obavijest o početku obavljanja pregleda za sanitarne iskaznice 13. svibnja 2020.

Pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica

Pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica za osobe koje podliježu zdravstvenom nadzoru sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, NN 111/08, NN 43/09, NN 130/17, NN 47/20) trenutno se mogu obaviti na pet higijensko-epidemioloških ispostava u Gradu Zagrebu