studentski domovi

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove (akademska godina 2014./2015.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu (PDF). Molimo studente da Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u...