Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, 15. studenog do 15. prosinca: savjeti roditeljima

Dragi roditelji,

pred nama je još jedan Mjesec borbe protiv ovisnosti, koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca. Ovom prilikom želimo vas podsjetiti na razloge zbog kojih mladi počinju uzimati sredstva ovisnosti te koji su to zaštitni čimbenici.

Razlozi za iskušavanja sredstava ovisnosti

Dobro je da roditelji i odgajatelji znaju kako postoji deset najčešćih razloga za iskušavanje sredstava ovisnosti, kao i to da nikada nije samo jedan razlog već su najčešće u pitanju dva do tri razloga zbog kojih mlada osoba počne s eksperimentiranjem. 
Također je potrebno naglasiti kako je važno da poznavajući svoju djecu roditelji prepoznaju da li je dijete rizično te kako iz života svoje djece ukloniti tu rizičnost ili umanjiti/odgoditi njihov utjecaj. Posljedice konzumacije psihoaktivnih supstanci mnogo su veće na adolescentnom mozgu koji je u razvoju.
 

Samopotvrđivanje

Najčešći je razlog iskušavanja sredstava ovisnosti osobito kod mladića. Preporuka za roditelje: pokažite kako se dijete može samopotvrđivati kroz pozitivna (poželjna) ponašanja, a ne da to bude prva cigareta, prva čaša alkohola, prva krađa, bježanje s nastave ili neko drugo neprihvatljivo i rizično ponašanje.
 

Pritisak i utjecaj vršnjaka

Prvi eksperimenti počinju u životnoj dobi kada je utjecaj vršnjaka izuzetno jak, a to je od 5. razreda osnovne škole pa sve do 16. ili 17. godine života. U ovom razdoblju mladi žele biti što sličniji jedni drugima; nose istu frizuru, slušaju istu glazbu, imaju svoj „jezik“ sporazumijevanja. To je razdoblje kada se potiskuje različitost i da bi bili članom neke grupe do koje im je stalo, slijedit će sve što grupa nudi. Vrlo je važno da roditelji budu upoznati s tom životnom fazom te da sebe i dijete pripreme za ovo razdoblje – gradeći njihov identitet, koji je jedinstven, i dalje njegujući jedinstvenost.
Istraživanje provedeno među ovisnicima koji se liječe pokazalo je kako je pritisak vršnjaka na prvom mjestu među razlozima za iskušavanje sredstava ovisnosti. Kada se radi o djevojkama, one počinju uzimati sredstva ovisnosti gotovo uvijek preko partnera koji im se sviđa ili se zaljube u njega, a on sam već nešto uzima ili se bavi preprodajom. Stoga je važno pratiti druženje djece i uvijek znati tko su im prijatelji i zašto su baš dijelom tog društva ili im je ta osoba prijatelj.
 
Kako održati prijateljstvo. Kako jačati i afirmirati svoje „ja“.
 

Žele uživati u životu - zabavljati se

Dio mladih želi uživati u životu samo uz konzumaciju sredstava ovisnosti, jer su takvu poruku dobili ili dobivaju putem medija, a naravno značajnu ulogu imaju i roditelji svojim ponašanjem. Ako djeca gledaju kako se sve važne događaje slavi uz konzumaciju nečega i djeca će se tako ponašati, ali će promijeniti sredstvo. Dakle, ako roditelji konzumiraju alkohol, djeca će češće početi uzimati marihuanu ili nešto drugo. 
 
Pokažite djetetu vlastitim primjerom kako se može zabavljati i bez uzimanja sredstava ovisnosti. 
 

Iz dosade

Dosada je sve zastupljenija kao razlog početnog uzimanja opojnih sredstava, jer su mladi sve pasivniji u svom procesu odrastanja. Stalno im se „nude“ gotova rješenja, ne razvija se kreativno i kritičko mišljenje, roditelji često odlučuju, rješavaju životne situacije i probleme umjesto mladih, a ne potiču ih na samostalnost.
 
Potaknite dijete na kreativnost, samostalnost i zdravu dinamičnost.
 

Osjećaj inferiornosti i niskog samopoštovanja

Ovaj razlog najčešći je kod djevojčica/djevojaka, a vezan je uz fizički izgled kojim su u toj dobi nezadovoljne. I zbog toga procjenjuju da im vršnjaci koji su „loši“ odgovaraju jer i sebe smatraju lošima tj. neatraktivnim za suprotan spol. Također, ovdje se često radi i o zlostavljanju u ranijoj dobi, najčešće seksualnom ili emocionalnom. Kod dječaka je osjećaj niskog samopoštovanja često vezan uz probleme u obitelji („Ako je moja obitelj loša (disfunkcionalna), onda sam i ja loš.“) pa traže tj. uključuju se u grupe vršnjaka koji su već obilježeni kao loši.
 
Uvjerite ih da su vrijedni.
 

Životni problemi

S obzirom na životnu dob, problemi koji muče mlade odnose se na probleme u obitelji, probleme u školi, u odnosu na vršnjake i probleme koje imaju sami sa sobom. Istraživanje provedeno u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj pokazalo je sljedeće:
  • problemi vezani uz roditelje – pomanjkanje razgovora, osjećaj zapostavljenosti, nerazumijevanje dijeteta, međusobno nerazumijevanje roditelja;
  • problemi vezani uz školu – strah od ispitivanja, preopterećenost školom, odnos s profesorima, školski uspjeh/neuspjeh;
  • problemi vezani uz vršnjake/društvo – ne znaju kako bi se postavili prema vršnjacima osobito onim koji im nude sredstva ovisnosti ili ih potiču na uzimanje, različito stajalište u svezi s ponašanjem, osjećaj manje vrijednosti, usamljenost, osjećaj nesigurnosti u društvu;
  • probleme koje imaju sami sa sobom – nezadovoljstvo svojim osobinama i fizičkim izgledom, stalna zabrinutost i osjećaj osobne neuspješnosti. 
 

Neuroticizam i depresija

Roditeljima je potrebno objasniti kako je jako važno na vrijeme uočiti i dijagnosticirati ova stanja i omogućiti adekvatnu terapiju. Mladi s psihičkim poteškoćama počinju uzimati sredstva ovisnosti u svrhu „samoliječenja“.
 
Motivirajte ih za liječenje.
 

Pesimizam - život nema smisla

Dio mladih pod utjecajem odraslih, u prvom redu roditelja, stvara pesimistički stav prema životu, („nemaš perspektive, nema posla, ne možeš upisati fakultet itd.“). Stalnim ponavljanjem takvih rečenica djecu se demotivira za izvršavanje svakodnevnih zadaća, npr. škola, pisanje zadaće ili da budu dobri, jer u svojoj glavi zaključe kako se nema smisla truditi, tj. ulagati vlastiti napor da bi nešto postigli, odnosno došli do rezultata.
 
Pomozite im „oblikovati“ filozofiju koja nije tako pesimistična.
 

Neznanje

Ovaj razlog je sve manje zastupljen kod nas jer od 1998. godine, a u okviru školskog preventivnog programa, profesori i nastavnici djeci tumače o sredstvima ovisnosti u nastavnom programu. Češći problem je loših informacija ili nedostatnih informacija o posljedicama koje nastaju zbog konzumiranja pojedinih sredstava ovisnosti.
 
Recite im istinu o sredstvima ovisnosti. Poučite ih razlikovanju uporabe od zlouporabe.
 

Dio modnog trenda

Putem medija mladima se pružaju sadržaji o sredstvima ovisnosti radi čega, pa čak i roditelji, smatraju kako je takav trend opće prihvaćen u svijetu, a i kod nas („To je nešto što svi rade i ako to ne radiš nisi u trendu, u modi. Konzumiranje sredstava ovisnosti neizostavan je sadržaj u procesu odrastanja.“). Biti u trendu je u redu, ali je pitanje izbora u kojem ćemo trendu biti. U odnosu na ukupan broj mladih, ipak je najmanje onih koji ovako razmišljaju, ali problemi koje stvaraju u društvu ostavljaju dojam kako „svi“ nešto uzimaju.
 

Cilj primarne prevencije je potaknuti mlade na poželjna ponašanja iz ljubavi i poštovanja prema – sebi, nekomu ili nečemu, a ne zbog straha od nekoga ili nečega. 

Autorica članka: Marija Cahunek - Žunec, prof., obiteljski, bračni i partnerski terapeut
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti