Proizvodi koji su ostvarili pravo na korištenje oznake "Kontrolirana kvaliteta"

kontrolirana kvaliteta

Popis proizvoda koji su ostvarili pravo na korištenje oznake "Kontrolirana kvaliteta"

  

  1. LISTOVI ZA PITE I SAVIJAČE CLARUM, 300 g, CLARUM d.o.o., Nova Gradiška, (odobrenje za razdoblje: 28.04.2015.- 28.04.2018.)

  2. LISTOVI ZA PITE I SAVIJAČE CLARUM, 500 g, CLARUM d.o.o., Nova Gradiška, (odobrenje za razdoblje: 09.10.2014. - 09.10.2020.)

  3. LISTOVI ZA PITE I SAVIJAČE CLARUM, 300 g, CLARUM d.o.o., Nova Gradiška, (odobrenje za razdoblje: 09.10.2014. - 09.10.2020.)