Publikacija „Grad Zagreb – pristupačan osobama s invaliditetom“

Publikacija „Grad Zagreb – pristupačan osobama s invaliditetom“ predstavljena je 12. ožujka 2012. godine na Tribini Grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), izradio je i tiskao publikaciju u skladu sa Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. godine i Provedbenim planom. Publikacija je ponajprije izrađena za osobe s invaliditetom, a namijenjena je svim Zagrepčanima i onima koji posjećuju grad.

 

Prema podacima iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom HZJZ-a, u Gradu Zagrebu u 2010. godini, osobe s invaliditetom činile su udio od 11,9% ukupnog stanovništva grada, od čega muškaraca 52,9%, a žena 47,1%. Najveći broj osoba s invaliditetom je u radno-aktivnoj dobi od 20-64 godine, njih 47 876 (51,59%). U dobnoj skupini 65 i više godina osobe s invaliditetom čine udio od 39,96% u ukupnom broju osoba s invaliditetom u toj dobi, a u dobi od 0-19 godina prevladavaju dječaci s invaliditetom 5,62% u odnosu na djevojčice s 3,44%.

Publikaciju možete pogledati ovdje: http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/grad_zagreb.pdf

 

Prvi dio publikacije sadrži popis sa snimkama javnih objekata i površina s obzirom na pristupačnost osobama s invaliditetom. Od tri tisuće javnih objekata i površina u Zagrebu, osobama s invaliditetom pristupačno je gotovo pola (49%), djelomično 22%, a nepristupačno im je 29%.

U drugom dijelu publikacije su navedeni:

  • Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi,

  • Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi,

  • Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom,

  • Mirovinsko osiguranje,

  • Odgoj i obrazovanje,

  • Sport i rekreacija,

  • Kultura,

  • Ostala prava,

  • Organizacije i udruge za pomoć osobama s invaliditetom.

U trećem dijelu nalaze se korisne informacije o proizvođačima opreme i pomagala te odgovarajući servisi za osobe s invaliditetom, kao i važniji telefonski brojevi te podaci o javnom gradskom prijevozu.

Svake godine, obilježavajući Međunarodni dan osoba s invaliditetom, fokus se stavlja na drugo pitanje, a prošlogodišnja tema je bila: Zajedno za bolji svijet za sve: uključujući i osobe s invaliditetom u razvoj.

Poticanje punog sudjelovanja osoba s invaliditetom u obiteljskom životu i životu zajednice jedan je od ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. U poboljšanju životnog standarda i pružanju mogućnosti za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom, organizacije civilnog društva značajno pridonose stvaranju pozitivne predodžbe u javnosti o osobama s invaliditetom i njihovim potrebama i time promiču njihovo uključivanje u život zajednice.

Ako osobama s invaliditetom poklonite pola srca učinili ste mnogo, ako ste im poklonili cijelo srce, učinit ćete čudo. 

Marija Škes, prof. rehab.
Centar za promicanje zdravlja