SEEN-FSQC 1.dio

Utemeljena Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe (SEEN-FSQC)

Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe nevladina je organizacija, po svojoj prirodi i ulozi jedinstvena u Europi, a okuplja regionalne zavode i institute za javno zdravstvo, fakultete koji na bilo koji način sudjeluju u obrazovanju kadrova koji će sudjelovati u procesu proizvodnje i distribucije hrane, znanstvene institute poput Instituta Ruđer Bošković te privatne laboratorije. Sve će institucije, ovisno o području svog djelovanja, kontinuirano raditi na zaštiti potrošača, kontroli svih aspekata sigurnosti hrane, potpori standardizacije proizvodnje, transporta i prodaje, poticanju proizvođača na korištenje stručne pomoći te ujednačavanju standarda sigurnosti i kvalitete hrane.