Stručno vijeće

 
dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing., predsjednica
 
prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med., spec. kliničke farmakologije, zamjenik
 
prim. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., spec. epidemiologije
 
prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med., spec. kliničke mikrobiologije
 
doc. dr. sc. Sunčanica Sternak Ljubin, dr. med.
 
dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.
 
prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. ing.
 
prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., spec. epidemiologije
 
dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije s parazitologijom
 
dr. sc. Marina Polić-Vižintin, dr. med.
 
prim. mr. sc. Branislava Resanović, spec. javnog zdravstva i zdravstvene ekologije
 
prim. dr. sc. Marina Kuzman, prof. v. š., dr. med., spec. školske medicine
 
Marija Posavec, dr. med., spec. školske medicine
 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 
prim. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić, dr. med., gerontolog
 
Mirjana Orban, dr. med., spec. psihijatrije
 

Zaključci i odluke Stručnog vijeća