Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja "Škola bez droge-grad bez droge“

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, ponovno je provela Nagradni natječaj pod nazivom „Škola bez droge - grad bez droge“.

Sudjelovali su učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, kao i učenici sva četiri razreda srednjih škola Zagreba. Učenici su crtali i pisali na temu ovisnosti te na taj način doprinijeli smanjenu rizika od konzumiranja droga među njihovim vršnjacima. Nagradni natječaj, koji je među učenicima izazvao veliki interes, obuhvatio je dvije kategorije, nagradu za najbolji plakat i najbolji slogan, i to posebno za osnovne i posebno za srednje škole.