Volonteri grade fleksibilne zajednice - Međunarodni dan volontera, 5. prosinca

"Ne možemo živjeti samo za sebe.

Tisuću niti povezuje nas s ljudima koji nas okružuju."

(Herman Melville) 

Obilježavanjem Međunarodnog dana volontera podsjećamo kako svaki novi dan donosi priliku da kroz volontiranje pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo. Ovogodišnjom kampanjom poručuje se kako „Volonteri grade fleksibilne zajednice“. Cilj kampanje je građanima približiti dobrobit i vrijednost volontiranja za društvo, ali i primjere pojedinaca koji su volontiranje uspjeli uklopiti u svoju svakodnevicu.

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine, 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Volontiranje je uzajamni proces davanja i primanja

Volonterstvo sadrži velike, ali za sada nedovoljno iskorištene mogućnosti za društveni i gospodarski razvitak Europe. Iako volonterstvo u Hrvatskoj još uvijek nije uobičajena djelatnost, zadnjih desetak godina razvojem civilnog društva i volonterstvo je krenulo nabolje. Volontiranje pomaže državama te regionalnim i lokalnim zajednicama i građanskom društvu u ostvarenju sljedećih ciljeva:

 1. izgradnji pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja u EU;

 2. jačanju volonterskih organizacija i poboljšanju kvalitete rada;

 3. vrednovanju i prepoznavanju volonterskih aktivnosti; 

 4. jačanju svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada.

Što društvo dobiva volontiranjem?

 • stvaranje novih vrijednosti;

 • veća građanska odgovornost i aktivizam mladih;

 • razvoj društvene solidarnosti;

 • bolja socijalno uključivanje mladih u društvo;

 • razvijanje kreativnosti i tolerancije;

 • bolju kvalitetu življenja;

 • humanije društvo;

 • prevenciju poremećaja u ponašanju;

 • bolju konkurentnost mladih na tržištu rada;

 • učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu;

 • povećanje socijalnog kapitala i društvene kohezije. 

Što volonteri dobivaju volontiranjem?

 • samopoštovanje;

 • razvijanje razumijevanja za društvene probleme i suosjećanja s drugima;

 • učenje socijalnih vještina i razvijanje moralnog i etičnog koncepta;

 • mogućnost utjecanja na društvene promjene;

 • nova znanja i vještine;

 • nova poznanstva s različitim društvenim skupinama;

 • zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima;

 • osjećaj korisnosti i pripadnosti;

 • profesionalna iskustva;

 • korisno provođenje slobodnog vremena.

Gdje se sve može volontirati?

Kratkoročno ili dugoročno volontirati možete u različitim udrugama i organizacijama Hrvatske i svijeta. Izbor područja unutar kojeg ćete to činiti je na vama, a birate između kulture, zdravstva, socijalne skrbi, ekologije, izgradnje mira, rada s djecom: volontiranje i mladi, poslovni sektor i volontiranje, volonteri treće dobi, inkluzivno volontiranje, volontiranje i zaštita okoliša, školsko volontiranje, volontiranje u kulturi, volontiranje u socijalnoj skrbi, volontiranje i zaštita životinja. Volontiranjem stječete nove vještine i iskustava, boravite u kreativnom i dinamičnom okruženju te pomažete drugima. 

Što nam govore brojke? 

Prema podacima Volonterskog centra Zagreb registrirano je 16.899 volontera, od toga je 69% žena. U dobi od 19 do 24 godine volontira 13% mladih. Više od 600 osoba uključeno je u organiziranje volonterskih aktivnosti.

„Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet,

uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo."

Margaret Mead

Kad bi se u što većem broju aktivno i volonterski uključivali u društvo, tada bi se brže i kvalitetnije rješavali nagomilani problemi i neostvarene potrebe. Sve nesebične aktivnosti jačaju zajednicu i pozitivno utječu na živote svih uključenih sudionika. Globalne promjene uvijek počinju s lokalnim, a lokalne s promjenama u samim pojedincima. Sama činjenica da se volontiranje sve više širi i osvaja ljude u društvu okrenutom profitu i kapitalu govori koliko ljudi unatoč svemu ipak uspijevaju zadržati najvažnije vrijednosti koje, u ovako postavljenom sistemu, moramo stalno iznova dokazivati, graditi i potvrđivati. 

Pripremila: Marija Škes, mag.educ.reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo