208. Gerontološka tribina, 20. ožujka 2018.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 208. Gerontološku tribinu koja će se održati u utorak, 20. ožujka 2018. godine od 13.00 do 14.30 sati, u Velikoj dvorani Zavoda. 

Program

Promjene sluha i slušanja u starijoj dobi

Pozvani predavač: dr. sc. Mihael Reis, dr. med. audiolog

Primjena slušnih pomagala u rehabilitaciji sluha starijih osoba

Pozvani predavač: Darko Vidović, otoakustičar

 

Tribinu boduju Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta te Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

Stručnjacima drugih specijalnosti bit će podijeljene potvrdnice RCMZRHZZSO Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo,, Dr. Andrija Štampar“.