212. Gerontološka tribina: Gerontostomatološke mjere i postupci za unapređenje zdravlja starijih osoba, 9. travnja

Petra Nola Fuchs

Čast nam je pozvati Vas na
212. Gerontološku tribinu na temu:

Gerontostomatološke mjere i postupci za unapređenje zdravlja starijih osoba

Pozvani predavač: dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent.spec.oralne kirurgije

212. Gerontološka tribina održati će se u utorak, 9. travnja 2019. od 13,00 do 14,30 sati, Velika dvorana Nastavni zavod za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, Zagreb.

Pozivamo Vas nastavno na redovitu godišnju Skupštinu HD ZGIG HLZ-a.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju 212. Gerontološku tribinu. Stručnjacima drugih specijalnosti biti će podijeljene potvrdnice Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ "Dr. Andrija šta mparu- Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba. Skup je bez kotizacije.