212. Gerontološka tribina: Gerontostomatološke mjere i postupci za unapređenje zdravlja starijih osoba, 9. travanj 2019.

Ravnateljica Stomatološke poliklinike Zagreb, dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent.spec.oralne kirurgije održala je prezentaciju „Geronto stomatologija nekad i danas“.
Tijekom iznimno kvalitetne rasprave istaknuta je potreba za nastavkom edukacije o preventivnim mjerama i postupcima za očuvanje oralnog zdravlja starijih osoba zbog utjecaja na kvalitetu života.