213. Gerontološka tribina: "Dugovječnost odraz uspješnog i aktivnog starenja"

Poštovani,

čast nam je pozvati Vas na 213. Gerontološku tribinu na temu: "Dugovječnost odraz uspješnog i aktivnog starenja".

213. Gerontološka tribina održati će se u utorak, 17. rujna 2019., od 13,00 do 14,30 sati u Velikoj dvorani  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, Zagreb.

Predavači:

prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić: Prikaz ciljeva projekta „HECUBA“ (HRZZ IP-01-2018-2497)
Tanja Ćorić, dr. med: Prikaz projekta „Model uspješnog starenja –karakteristike dugovječnosti u korisnika domova za starije u Gradu Zagrebu“

Stručni skup će biti bodovan sukladno Pravilniku svih komora.

PDF letak poziva možete preuzeti OVDJE