7. simpozij Kolegija javnog zdravstva AMZH

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij javnog zdravstva, u suorganizaciji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, ima čast pozvati vas na 7. simpozij Kolegija javnog zdravstva AMZH pod nazivom "Pregled rada Kolegija: izazovi i mogućnosti". 

Simpozij će se održati 18. listopada 2019. godine u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Mirogojska 16, 10000 Zagreb.

Pozivnica   I   Program  I  Knjiga sažetaka

 

Program

08:30 - 09:00 Registracija sudionika 

09:00 Otvaranje 

Radno predsjedništvo: Josip Čulig, Branko Kolarić, Inge Heim

09:15 -09:30 Doprinosi i mogućnosti kolegija javnog zdravstva Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske – Jadranka Mustajbegović

09:30 – 09:45 Podaci o pacijentu: gledište obiteljskog liječnika - Igor Švab /Slovenija/

09:45 – 10:00 Ergonomika i  kralješnica - jučer, danas, sutra? - Ladislav Krapac;

10:00 – 10:15 Rano otkrivanje, postavljanje dijagnoze i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima putem „Panela“ – inovativni model osmišljen u obiteljskoj medicini Hrvatske – Biserka Bergman Marković

10:15 – 10:30 Prediktori pojave i tijeka profesionalnih bolesti kože: pregled istraživanja - Jelena Macan

10:30 – 10:45 Klimatske promjene i zdravlje – Inge Heim, Antoinette Kaić Rak

10:45 – 11:00 Adherencija kroničnih pacijenata prema propisanoj terapiji – temelj uspješnog ishoda liječenja – Josip Čulig

11:00 – 11:30 Stanka za kavu

Radno predsjedništvo: Anamarija Savičević Jurčev, Josipa Kern, Arijana Vorko Jović

11: 30 – 11:45 Elektronički zdravstveni zapis kao temelj javnozdravstvenog informiranja, istraživanja i djelovanja – Josipa Kern, Marijan Erceg

11:45 – 12:00 Hrvatsko iskustvo primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini i turizmu – Goran Ivanišević

12:00 – 12:15 Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske – Dinko Puntarić

12:15 – 12:30 Program humanizacije bolničkih sredina za majku i dijete u Hrvatskoj – Josip Grgurić

12:30 – 12:45 Zarazne bolesti povezane s putovanje – Anamarija Savičević Jurčev

12:30 – 13:00 Mogućnosti entropijskog praćenja dinamike rizika u cestovnom prometu – Arijana Vorko Jović

13:00  Zaključak Simpozija