Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije NZJZ "Dr. Andrija Štampar"

U postupku reakreditacije znanstvenih organizacija kojima je osnivač Republika Hrvatska, privatnih znanstvenih organizacija te drugih pravnih osoba koje se financiraju iz državnog proračuna upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija, koja je temeljem plana Agencije za znanost i visoko obrazovanje provedena u 2014. i 2015. godini, vrednovan je Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

U postupku vrednovanja NZJZ "Dr. Andrija Štampar" utvrđeno je da Zavod ispunjava uvjete kvalitete. Temeljem članka 22. stavka 3. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) te uz prethodno mišljenje Agencijskog savjeta, Agencija za zananosti i visoko obrazovanje donijela je preporuku ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje za izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstevne djelatnosti NZJZ "Dr. Andrija Štampar" za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo i znanstveno područje prirodne znanosti. 

Agencijska preporuka (pdf)