Alergijski semafor, peludna prognoza i peludni kalendar

Svakodnevna praćenja dinamike pojavljivanja alergenog peluda u zraku od primarne su važnosti liječnicima i osobama osjetljivim na određenu pelud. Podaci o dnevnim kretanjima koncentracija peluda značajniji su u procjeni izloženosti alergenu te se prezentiraju u obliku alergijskog semafora i peludne prognoze za određeno vremensko razdoblje.

Alergijski semafor način je dnevnog izvještavanja o koncentraciji peludnih zrnaca u zraku određenog područja. Temeljem mjerenja koncentracije peludnih zrnaca u prostornom metru atmosferskog zraka određuju se boje alergijskog semafora: zelena, žuta i crvena.

Peludni kalendar predstavlja grafički prikaz peludnog spektra u zraku istraživanog područja tijekom promatranog vremena, a najčešće se izrađuje za razdoblje od godine dana. Zbog različitosti biljnih vrsta i početka njihove cvatnje izrađuje se za svako biogeografsko područje. Peludni kalendar prikazuje informaciju o početku, trajanju i kraju polinacije pojedine biljne vrste na određenom području. Promjenljivost peludnog kalendara, koja se očituje iz godine u godinu, u ovisnosti je o klimatskim čimbenicima, ali i o rezultatima antropogenog utjecaja npr. sadnja novih vrsta u parkovima, različita iskorištenost zemljišta.

Pojavnost simptoma alergijske reakcije ovisi o stupnju alergenosti peluda i njihovoj koncentraciji u zraku. Obzirom da izloženost određenim razinama peluda kod osjetljivih osoba ne razvija iste simptome alergijske reakcije, napravljena je tablica raspona koncentracija za pojedine skupine peluda: pelud drveća, korova i trava.

Kriterij za ocjenu razine peluda u zraku

(izvor podataka: Peternel R, Čulig J, Srnec L, Mitić B, Vukušić I, Hrga I (2005) Variation in ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) pollen concentration in Central Croatia, 2002-2003. Ann Agric Environ Med 12: 11-16)

Izrazito osjetljive osobe razvit će simptome alergijske reakcije već pri niskoj koncentraciji peluda, većina osjetljivih osoba pri umjerenoj, dok će pri visokim i vrlo visokim koncentracijama sve osobe osjetljive na pelud razviti simptome alergijske reakcije. Poznavanje prostorne i vremenske prisutnosti peludnih zrnaca u zraku tijekom godine jedan je od glavnih čimbenika za prevenciju i liječenje peludnih alergija. U tom kontekstu, najbolja preventiva je smanjenje izlaganja alergenima, što je u praksi vrlo teško izvodivo. Zbog svega toga nužno je pravovremeno informirati javnost o početku sezone cvjetanja alergenih biljaka.

Procjena razine peluda u zraku i elemenata vremenske prognoze (temperatura, vlažnost, vjetar) može dati vrlo korisne bioprognostičke podatke koji omogućuju osobama alergičnim na pelud prevenciju simptoma pravovremenim uzimanjem terapije (hiposenzibilizacija), organiziranje svakodnevnog života sa ciljem izbjegavanja izlaganja određenoj alergenoj peludi, planiranje putovanja i godišnjeg odmora u područja s niskim koncentracijama peluda te planiranje dnevnih aktivnosti i odgovarajućih preventivnih postupaka.

Osobama alergičnim na pelud savjetuje se:

 • informirajte se o dinamici alergene peludi na dnevnoj i tjednoj bazi (pratite alergijski semafor i peludnu prognozu) i prema njima organizirajte dnevne aktivnosti

 • izbjegavajte odlazak u prirodu za vrijeme sunčanoga i vjetrovitoga vremena

 • izbjegavajte izlazak nakon grmljavinske oluje, osobito u vrijeme visokih koncentracija peludi trava

 • za odlazak u prirodu izaberite razdoblja nakon kiše jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže

 • nakon boravka na otvorenom prostoru pri povratku kući operite ruke, istuširajte se, operite kosu i presvucite odjeću, kako biste spriječili unošenje peludi u prostor u kojem boravite

 • ne sušite rublje na zraku u vrijeme cvjetanja biljaka koje vam izazivaju tegobe te za vrijeme visokih koncentracija peludi u zraku

 • zatvorite prozore u vrijeme najintenzivnije polinacije/produkcije peludi

 • nosite sunčane naočale tijekom dana

 • četkajte i operite kućne ljubimce jer oni također skupljaju pelud

 • ukoliko je moguće boravite u zatvorenim i klimatiziranim prostorima

 • redovito uređujte svoje okućnice i travnjake

 • ukoliko ste alergičar, pri košnji travnjaka zaštitite se, odnosno nosite masku za lice

 • izbjegavajte šetnju pored i kroz zakorovljene površine

 • planirajte odmor koristeći dostupne peludne kalendare za određeno područje

 • redovito uzimajte terapiju propisanu od liječnika.

Pripremile:

dr.sc. Ivana Hrga, Odjel za životni i radni okoliš 

dr.sc. Barbara Stjepanović, Odjel za životni i radni okoliš, Laboratorij za aerobiologiju