S prvom ljetnom subotom krenimo u borbu protiv ambrozije - Međunarodni dan borbe protiv ambrozije, 25. lipnja 2016.

ambrozija

Međunarodni dan borbe protiv ambrozije, 25. lipnja 2016.

Prva ljetna subota proglašena je Međunarodnim danom ambrozije (International Ragweed Day, IRD). Na Skupštini Međunarodnog udruženja za ambroziju (International Ragweed Society, IRS), održanoj 6. listopada 2011. godine, izabran je navedeni dan. Kriterij za odabir navedenog dana je rani vegetacijski stadij biljke koji pruža dovoljno vremena za pripremne akcije uništavanja biljke.

Osnovni cilj je povećanje razumijevanja i svijesti o problemu izazvanog korovnom invazivnom biljkom te poticanja javnosti na sudjelovanje u rješavanju sada već globalnog problema. Ove godine, Međunarodni dan ambrozije obilježavamo 25. lipnja.

Alergijske bolesti su najraširenije kronične bolesti današnjice. Danas, više od 60 milijuna Europljana pati od simptoma alergijskih bolesti, a procjenjuje se da u Hrvatskoj 15% stanovništva ima simptome alergijskih bolesti. Prisutan je trend povećanja obolijevanja bez obzira na rasu, spol, dob i socijalni status.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u narodu poznata kao kratka ambrozija, limundžik, partizanka, fazanuša, pelinolisna ambrozija, samonikla je biljka južnih predjela Sjeverne Amerike, unesena u Europu sredinom 20. stoljeća kao slijepi putnik u sjemenu lucerne, pšenice i crvene djeteline. Ambrozija je vrlo prilagodljiva, iznimno plodonosna i otporna biljka, kojoj pogoduje suha klima i otvoren okoliš. Raste uz putove, duž vodotoka, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljoprivrednim zemljištima, zapuštenim vrtovima i gradilištima. Najčešći je korov u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i povrtnicama. Procjenjuje se da će klimatske promjene i disperzija sjemena ambrozije dodatno povećati koncentraciju peludi ambrozije u zraku četiri puta do 2050. godine.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2002. godine kontinuirano prati alergenu pelud u zraku grada Zagreba u sklopu Programa zdravstvene ekologije, sufinanciranog od strane Gradskog ureda za zdravstvo. Na mrežnoj stranici Zavoda svakodnevno se objavljuju podaci o prisutnosti alergene peludi u zraku u obliku alergijskog semafora i peludne prognoze. Također, dostupan je peludni kalendar koji služi alergičarima kao alat za planiranje i upravljanje aktivnostima u vrijeme najjačih simptoma alergije vezano uz sezonsko pojavljivanje i vrstu peludi na koju su alergični. Portal PLIVAzdravlje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ razvio je mobilnu aplikaciju "Peludna prognoza". Ovime je uspješno unaprijeđena suradnja portala PLIVAzdravlje i Zavoda, koji osigurava precizna mjerenja peludi u zraku i peludnu prognozu na teritoriju Republike Hrvatske. Aplikacija Peludna prognoza je besplatno dostupna svim korisnicima pametnih telefona s iOS i Android operativnim sustavima. 

Danas u Hrvatskoj postoji mreža zavoda za javno zdravstvo koji svakodnevno prate dinamiku alergene peludi na dnevnoj bazi, o istom obavještava javnost na svojim web stranicama i putem lokalnih medija. NZZJZ  „Dr. Andrija Štampar“ izrađuje i koordinira objavom Peludne prognoze za Republiku Hrvatsku. Sudjeluje u edukaciji građanstva, djece predškolske i školske dobi kroz aktivnosti „Europskog tjedna mobilnosti“ o izgledu alergene i invazivne biljke ambrozije. Zavod je punopravni član europskih aerobioloških udruženja: European Aeroallergen Network (EAN), European pollen information (EPI), European Aerobiology Society (EAS) i International Association for Aerobiology (IAA) i sudjeluje u objavi podataka na širem prostoru Europe (EAN, MedAeronet). Nacionalni je koordinator COST FA1203 „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ koji se sa znanstvenog pristupa bavi problematikom invazivne biljke ambrozije. U sklopu EU projekta „ATOPICA“, nositelja bolnice Srebrnjak, nastoji se stvoriti platforma za povezivanje kliničke simptomatologije alergičara s trenutnim koncentracijama alergena u zraku (breza, ambrozija). 

Sve navedeno, provodi se zbog sve većeg problema uzrokovanog invazivnom i alergenom biljkom ambrozijom jer se Hrvatska nalazi u epicentru širenja iste te su koncentracije, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje, izrazito visoke i izazivaju velike probleme kod alergičnih osoba. Podizanje svijesti građana o značaju problema, edukacija o izgledu biljke, korištenje dostupnih informacija o trenutnim koncentracijama peludi ambrozije jedna je od osnovnih aktivnosti Laboratorija za aerobiologiju NZZJZ  „Dr. Andrija Štampar“. 

Također, važno je naglasiti da su donesene zakonske obveze vezane za kontrolu širenja biljke: Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ambrosia artemisiifolia L., NN 72/07, dokumenti Grada Zagreba: Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/2014, 16/2014, 22/2014) i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 5/2015).

Umrežavanje svih ključnih dionika (kliničkih i preventivnih zdravstvenih institucija, udruge pacijenata, mediji…) nužna je stavka u nastavku provedbe ovih aktivnosti u svrhu nastavku pružanja što bolje informacije građanima. „Zdravstveni problemi izazvani ambrozijom su podcijenjeni“, istaknula je predsjednica International Ragweed Society dr. Maira Bonini i pozvala europsko zakonodavstvo da uvidi težinu problema i uključi se u rješavanje problema izazvanih ambrozijom kako bi se smanjio utjecaj na zdravlje.

 

Naglašavamo značaj zajedničkog interesa u borbi protiv ambrozije!

Infoflyer International Ragweed Day

Više o ambroziji pročitajte ovdje

 

Pripremile:dr.sc. Ivana Hrga, Ana Večenaj, dipl. ing., dr.sc. Barbara Stjepanović, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Laboratorij za aerobiologiju