Breza (Betula sp.)

Drveće

Breza (Betula sp.): visok stupanj alergenosti

 

Iako se breza učestalo koristi kao ukrasno drvo u gradovima, a uz to je izrazito prilagodljiva i rasprostranjena, ne smije se smetnuti s uma kako je njen pelud najalergeniji u skupini drveća.

Koncentracije peludi najviše su u razdoblju cvata, krajem ožujka i početkom travnja.

Pelud se u zraku u nižim koncentracijama može zadržati sve do kraja svibnja, ovisno o meteorološkim prilikama.