Crkvina (Parietaria sp.)

Korovi

Crkvina (Parietaria sp.): Visok stupanj alergenosti

 

Crkvina je korovna biljka raširena na obalnom području Mediterana. Nitrofilna je biljka i raste pokraj putova, na zidinama i kamenjarima, ostacima starih građevina, često kao ruderalna biljka. Trajanje polinacije ovisi o klimatskim prilikama. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća i prisutan je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Krajem travnja i u svibnju dostiže najviše prosječne dnevne vrijednosti. Pelud visokoga alergijskog potencijala u zraku je prisutna tijekom čitave godine.