Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Usluge za građane

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (Odjel za DDD) Zavoda pruža usluge provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izravno građanima pojedincima, tvrtkama i ustanovama.

Za obavljanje navedenih poslova Odjel za DDD posjeduje Rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezne preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost.

U osiguravanju prostora sigurnog od mikroorganizama, što je posebno izraženo tijekom pandemije COVID-19, provodimo preventivne i protuepidemijske mjere dezinfekcije.

Žohari, mravi, buhe, stjenice, ose, stršljeni i drugi kukci štetnici u području komunalne higijene i javnog zdravstva te miševi i štakori nepoželjni su i mogu biti opasni za zdravlje kad nasele stambene i poslovne prostore.

Prvi korak u želji za osiguravanjem prostora sigurnog od mikroorganizama ili u borbi s neželjenom pojavom kukaca ili glodavaca u stanovima, okućnicama, poslovnim prostorima, skladištima te bližem okolišu je poziv na broj telefona Odjela za DDD radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, ili nam pišite na adrese elektroničke pošte:

telefoni: 385 1 4696 210;  385 1 4696 204; 385 1 4696 211

e-mail adrese: ana.klobucar@stampar.hr; ddd@stampar.hr 

Uobičajeni postupak pri telefonskom upitu uključuje upoznavanje s problemom korisnika i predlaganje potrebnih mjera u skladu s potrebama i mogućnostima korisnika, a uz primjenu suvremenih, sigurnih i djelotvornih mjera suzbijanja štetnika. Mjere suzbijanja provode se u dogovoru s korisnikom usluge što je moguće prije.

Odjel za DDD se bavi determinacijom (određivanjem) vrsta zdravstveno značajnih životinjskih organizama (napasnika, štetnika i prijenosnika uzročnika bolesti). Ako niste sigurni s kojim štetnikom ili napasnikom ste u doticaju, obratite nam se na prethodno navedene brojeve telefona ili e-mail adrese. Uzorak zdravstveno značajnog kukca ili paučnjaka možete nam dostaviti radi determinacije vrste.

Ovdje možete preuzeti obrazac potreban za ugovaranje usluga.

Ovdje možete preuzeti obrazac potreban za naručivanje usluge determinacije zdravstveno značajnog životinjskog organizama.

Istraživanje i nadzor nad vektorima bolesti (komarci i štetni glodavci)

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (Odjel za DDD) bavi se proučavanjem, praćenjem i suzbijanjem kukaca i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti. Tijekom posljednjih 20 godina Odjel za DDD istražuje faunu komaraca na području grada Zagreba, prati i nadzire širenje invazivnih vrsta komaraca te na temelju dobivenih rezultata predlaže provedbu potrebnih mjera.

Na temelju prikupljenih podataka o potencijalnim vektorima, prvenstveno komarcima i glodavcima te na temelju epidemioloških indikacija, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Odjel za DDD u okviru Službe za epidemiologiju izrađuje godišnji Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i predlaže ga Gradskom uredu za zdravstvo. Sukladno navedenom Zakonu, Grad Zagreb osigurava provođenje navedenog Programa. Opseg Programa određuje Grad Zagreb.

Grad Zagreb osigurava i financira provedbu suzbijanja komaraca (dezinsekcija komaraca) na području grada te suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa) - deratizacija.

Grad Zagreb osigurava i financira provedbu deratizacije u stambenim objektima i dvorištima, na javnoprometnim i javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima i na obalama gradskih vodotoka), u objektima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova kojih je osnivač Grad Zagreb, u objektima gradskih tijela i upravnih tijela Grada Zagreba te mjesne samouprave.

Suzbijanje komaraca i glodavaca na području grada provode privatne tvrtke koje imaju sklopljen ugovor s Gradom Zagrebom za navedene poslove.