196. Gerontološka tribina: "Dijagnostika i liječenje bolesti kože tijekom starenja", 17. veljače 2015.

Centar za geronotologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba ima čast pozvati Vas na 196. Gerontološku tribinu s temom "Dijagnostika i liječenje bolesti kože tijekom starenja". 196. Gerontološka tribina održat će se 17. veljače 2015. godine (utorak) u 13,00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska c. 16, Zagreb. Predavač je prof. dr. sc. Mirna Šitum, dr. med.
 
Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta boduju 196. Gerontološku tribinu.