Farmakoepidemiološka tribina "Klinički značajne interakcije hrane i lijekova", 14. rujna 2016.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati vas na Stručni skup "Lijekovi i..." s temom „Klinički značajne interakcije hrane i lijekova", koji će se održati 14. rujna 2016. godine (srijeda) u 13.00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16. 

Predavanja će održati prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med. i Martina Bago, mag. pharm. iz Referentnog centra za farmakoepidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.

Po pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 4 boda, a predavačima 6 bodova.