Gerontološka radionica/stvaraonica "Kvaliteta zdravstvene i socijalne skrbi za starije", 19. studenog 2015.

Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih poziva Vas na Gerontološku radionicu/stvaraonicu s temom "Kvaliteta zdravstvene i socijalne skrbi za starije". Gerontološka radionica održat će se 19. studenog 2015. godine (četvrtak) u 13,00 sati u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar". Predavač je prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju Gerontološku radionicu.

Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba