Gerontološka stvaraonica/radionica: "Uloga primarne zdravstvene zaštite u palijativnoj skrbi za gerijatrijskog bolesnika", 22. ožujka 2016.

Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba ima čast pozvati Vas na Gerontološku stvaraonicu/radionicu s temom "Uloga primarne zdravstvene zaštite u palijativnoj skrbi za gerijatrijskog bolesnika". Gerontološka stvaraonica/radionica održat će se u utorak, 22. ožujka 2016. s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani NZJZ "Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska c. 16, Zagreb.

Predavanje će održati Matija Rimac, dr. med., MAS palijativne skrbi.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju Gerontološku stvaraonicu/radionicu. Stručnjacima drugih specijalnosti bit će podijeljene potvrdnice Centra za zdravstvenu gerontologiju NZJZ "Dr. Andrija Štampar“.