Sekcija za mikrobiologiju namirnica: "Kriza sigurnosti hrane/Kako se što bolje pripremiti za kontrolu sigurnosti hrane", 9. ožujka 2017.

Pozivamo vas na sastanak članova Sekcije za mikrobiologiju namirnica koji će se održati u četvrtak, 9. ožujka 2017. godine u 11:00 sati, u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, Zagreb. Tema sastanka je Kriza sigurnosti hrane/Kako se što bolje pripremiti za kontrolu sigurnosti hrane.

Program 

11:00 -11:10

Uvodna riječ, dr. sc. Ivančica Kovaček

11:10 -11:20

Brze metode u mikrobiologiji hrane, dr. sc. Ivančica Kovaček

11:20 -12:05

Food Safety, Food tractability, contamination and frauds – PCR detection of Pathogens, GMO and for food authentication; Dr Ing Stephen Hennart, Development manager Veterinary and Food dijagnostic, Qiagen Germany 

12:05 -12:50

One workflow, One Accreditation – Flexible accreditation of the mericon workflows for Pathogen testing or Food Authentication; Dr Ing Stephen Hennart, Development manager Veterinary and Food dijagnostic, Qiagen Germany 

12:50 -13:20

Izborna skupština Sekcije za mikrobiologiju namirnica/hrane: izbor novog predsjednika i ostalih članova Izvršnog odbora Sekcije