Seminar "Legionella - najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije", 07. studenog 2014.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” organizira seminar pod nazivom “Legionella - najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije”, koji će se održati 07. studenog 2014. godine s početkom u 10,15 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska c. 16, Zagreb. Seminar je namijenjen: liječnicima, zdravstvenim radnicima sanitarnog inženjerstva i medicinsko-laboratorijske djelatnosti, inženjerima strojarstva, članovima HACCP timova, članovima timova kontrole kvalitete, voditeljima održavanja u hotelima i ugostiteljskim objektima te svim zainteresiranima.
 
Legionelle kao ubikvitarni mikroorganizmi, rasprostranjeni svuda u prirodi, a osobito u vodi i vlažnome tlu, predstavljaju javnozdravstveni problem. U velikom broju koloniziraju različite vodoopskrbne sustave koje je čovjek izgradio da mu služe (vodovodi, rezervoari, tornjevi, uređaji za zagrijavanje, hlađenje i isparavanje vode i ovlaživanje zraka), te su odgovorne za 2 do 15% pneumonija u općoj populaciji. Uz današnje spoznaje da eradikacija legionella iz sustava za toplu vodu nije moguća, jasna je potreba kontinuiranog usavršavanja u području, dijagnostike, prevencije I intervencije uz multidisciplinarni pristup.
 
Prijavnicu s opisom seminara i rasporedom predavanja u PDF formatu možete preuzeti ovdje.
 
Suorganizatori seminara su: Hrvatska sanitarna udruga i Hrvatska komora zdravstvenih radnika (Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost).