Stručni skup „Bolesnici s multimorbiditetom: izazov za racionalnu farmakoterapiju“, 13. rujna 2017.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati vas na Stručni skup s temom „Bolesnici s multimorbiditetom: izazov za racionalnu farmakoterapiju“, koji će se održati 13. rujna 2017. godine (srijeda) u 13.00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med. (NZZJZ "Dr. Andrija Štampar").

Sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 3 boda, a predavačima 4 bodova.