Stručni skup "Lijekovi i...": Kada i kako liječiti asimptomatsku hiperuricemiju, 12. rujna

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati vas na Stručni skup "Lijekovi i..." s temom „Kada i kako liječiti asimptomatsku hiperuricemiju“, koji će se održati 12. rujna 2018. godine (srijeda) u 13.00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16.

Predavanje će dr. sc. Sandra Karanović, dr. med. iz KBC-a Zagreb.

Sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju četiri boda, a predavačima šest bodova.

Služba za znanost i nastavu