Ekotoksikološka ispitivanja

Glavna djelatnost laboratorija odnosi se na ekotoksikološka ispitivanja površinskih, podzemnih ili otpadnih voda te kemijskih pripravaka i predmeta opće uporabe.

Ekotoksikološka ispitivanja

  • Akutni test toksičnosti na organizam Daphnia magna (vodenbuha)

  • Ispitivanje inhibicije rasta slatkovodne alge Pseudokirchneriella subcapitata

Ispitivanja biološke razgradnje

  • Biološka razgradnja organskih tvari u vodi metodom određivanja nastalog organskog ugljika

  • Biološka razgradnja organskih tvari u vodi metodom određivanja biokemijske potrošnje kisika (test u zatvorenim bocama)

Sva ispitivanja se provode normiranim i akreditiranim metodama.

Laboratorij provodi Program „Ekološka karta Grada Zagreba“.

Naručitelj analize dostavlja zahtjev za analizu s imenom i sjedištem poduzeća, OIB-om i brojem žiro-računa.

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i financijske troškove analize, kontaktirajte nas telefonom na 385 1 46 96 254 ili na adresu elektroničke pošte lea.ulm@stampar.hr, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. Stranke primamo prema dogovorenom terminu.