Održan skup „Procjena rizika na radnom mjestu - uloga Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj“

Stručnjaci raspravljali o promicanju zdravlja i sigurnosti na radu

Zagreb, 24. svibnja 2019. - U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ održan je stručni skup „Procjena rizika na radnom mjestu - uloga Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj“ s ciljem da se podigne razina svijesti o temama iz područja sigurnosti i zdravlja na radu. Stručni skup je okupio ključne dionike iz područja promicanja zdravlja na radnom mjestu, procjene utjecaja različitih čimbenika na zdravlje zaposlenika, stručnjake za osposobljavanje i sprečavanje različitih negativnih utjecaja na zdravlje zaposlenika. Zavod se ovim stručnim događanjem aktivno uključio u kampanju Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) pod nazivom “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“.

Sudionicima su se uvodno obratili predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Ivica Orač – Šukelj, dipl. ing. strojarstva, voditelj Službe za zaštitu na radu, ravnatelj HZJZ-a doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., u svojstvu izaslanika ministra zdravstva te ravnatelj NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar.

Ravnatelj NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar, kao domaćin, srdačno je zahvalio gostima i naglasio važnost uloge Zavoda za javno zdravstvo unutar sustava preventivne medicine: „Posebno naglašavam važnost pravovremenog prepoznavanja i provedbe mjera za smanjenje utjecaja psihosocijalnih čimbenika, poput stresa, na zdravlje radnika. Kao primjer dobre prakse volio bih naglasiti učinkovitost ulaganja u organizacijsku prilagodbu u svrhu smanjenja stresa i provedbu praktičnih radionica za poboljšanje komunikacije u radnom kolektivu koje je, među ostalim, provodila i naša ustanova. No u svrhu pravilne procjene izloženosti fizikalnim, kemijskim i biološkim čimbenicima u radnom okolišu, podsjećamo na važnost mjerenja i analitičkog pristupa u istom.“

Ključne poruke Europske agencije za zaštitu na radu prenijela je predstavnica Europske agencije za zaštitu na radu dr. sc. Elke Schneider, viša projekt menadžerica iz odjela za prevenciju i istraživanje EU OSHA. Iz njezinog je izlaganja razvidno da su hrvatske tradicionalne aktivnosti u području zaštite zdravlja radnika u skladu s europskima i predstavljaju osnovu za nadogradnju novim alatima koji će olakšati zaštitu zdravlja na radu.

Prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., spec. javnog zdravstva iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prezentirala je kao primjer dobre prakse i promicanja zdravlja na radnom mjestu aktivnosti projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“ financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

O utjecaju bioloških čimbenika na zdravlje zaposlenika govorila je dr. sc. Ivančica Kovaček, dr.med., spec. med. mikrobiologije s parasitologijom, dok je važnost praćenja, mjerenja i analiza fizikalnih, kemijskih i aeroalergenih utjecaja u radnom okolišu prikazala dr. sc. Ivana Hrga, dipl. ing., stručnjakinja zaštite na radu, dvije predstavnice ustanove koja jedina u Hrvatskoj posjeduje ovlaštenje za ispitivanja i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

O važnosti održivog gospodarenja otpadom u radnom okolišu kroz primjer dobre prakse u kompleksnom radnom okolišu - poput analitičkih laboratorija, govorila je dr. sc. Mirela Jukić, dipl. ing., stručnjakinja zaštite na radu, dok je o utjecaju radnog stresa na zdravlje, kompleksnosti procjene i konkretnim preventivnim mjerama govorila Zrinka Ćavar, dr. med., spec. psihijatrije.  Naposlijetku, dr. sc. Matijana Jergović, dr. med., spec. epidemiologije, uži spec. zdravstvene ekologije prikazala je prednosti provedbe mjerenja i primjene rezultata putem metodologije zdravstvene procjene rizika. Kroz cijeli skup naglašena je važnost pravilne i ciljano usmjerene komunikacije rizika u dinamičnom radnom okolišu.

Stručni skup zaključen je konstruktivnom raspravom koja je rezultirala koncenzusom o važnosti preventivih aktivnosti širokog spektra primjenjivima na različitim mjestima rada. Poseban interes pobudile su održane praktične vježbe u radnim skupinama na temu praktične uporabe različitih mjernih uređaja i sofisticiranih analitičkih instrumenta, te interaktivne radionice o tjelesnoj aktivnosti na radnom mjestu i jačanju komunikacijskih vještina u radnom kolektivu.

Prezentacije:

Elke Schneider - Bolesti povezane s radom - pregled rada EU-OSHA-e
Ivančica Kovaček - Biološki čimbenici na radnom mjestu
Zrinka Ćavar -The impact of work stress on health
Ivana Hrga - Praćenje fizikalnih kemijskih i aeroalergenih utjecaja u radnom okolišu
Mirela Jukić- Održivo gospodarenje otpadom u radnom okolišu
Danijela Štimac Grbić - Promoting healthy lifestyles in the working enviroment: Healthy Company
Matijana Jergović - Health risk assessment and risk communication in fluent work environments