Farmakoepidemiološka tribina: "Adherencija pacijenata prema propisanoj medikaciji", 12. listopada 2016.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati vas na Stručni skup "Lijekovi i..." s temom „Adherencija pacijenata prema propisanoj medikaciji“, koji će se održati 12. listopada 2016. godine (srijeda) u 13:00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16. Predavanje će održati prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med., voditelj Službe za znanost i nastavu Zavoda.

Sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 4 boda, a predavačima 6 bodova.

Poziv (pdf)