Gospodarski savjet

Gospodarski savjet Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ savjetodavno je tijelo ravnatelja, koje savjetuje ravnatelja Zavoda iz perspektive gospodarstva. Gospodarski savjet čine članovi predstavnici istaknutih gospodarskih subjekata i predstavnici akademske zajednice: 

 1. Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, dr. med.

 2. Akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc.

 3. Prof. dr. sc. Damir Boras

 4. Dr. sc. Franjo Gregurić, dipl. ing.

 5. Nikica Valentić, dipl. iur.

 6. Dr. sc. Mladen Vedriš, dipl. oec.

 7. Zlatko Mateša, dipl. iur.

 8. Davor Štern, dipl. ing.

 9. Josip Zaher

 10. Mr. Božo Prka

 11. Miljenko Živaljić

 12. Zvonimir Mršić, dipl. polit.

 13. Ljerka Puljić

 14. Dražen Jurković, dr. med.

 15. Nenad Šepak

 16. Lejla Bosak, dr. med.

 17. Mario Petrović, dipl. m. OsJ.

 18. Prof. dr. sc. Željko Kaštelan